اولین رویداد گیمون با حمایت اسنوا

اسنوا میزبان اولین رویداد گیمون در اسنواتک بود. این رویداد که برگزارکننده آن مجموعه «کاراشو» است، تلاش دارد با استفاده از بازی‌های هدفمند و استفاده از مربیان در طول آن، مهارت‌های نرم را به دانش‌آموزان، آموزش دهد.

در این خصوص، دکتر آهنگریان، مدیر مجموعه کاراشو می گوید: بازی‌ها و سرگرمی‌های نرم، امروز موضوع اصلی و اساسی است که کارشناسان و محققان بر روی آن تاکید دارند. در این میان یکی از موضوعات مهمی که محققان و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان در جهان به آن دست پیدا کرده‌اند، این است که درصد بالایی از استعداد گروه سنی کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های جمعی شکوفا می‌شود؛ به بیانی این گروه سنی با انجام کارهای دست جمعی با هم سن و سالان خود به استعدادی که ممکن است در آموزش های متداول شکوفا نشود، پی خواهند برد و این امر به سبب ایجاد حس تاثیرگذاری، می‌تواند آینده‌ای درخشان را برای آن‌ها رقم بزند.

وی افزود: در این رویداد، متناسب با هر یک از گروه‌های سنی، بازی‌های هدفمند گروهی طراحی شده که هر یک از این بازی‌ها موضوعات مختلفی را دنبال می‌کند، برای مثال یک بازی در راستای پرورش تفکر اقتصادی، یک بازی در راستای پرورش تفکر فنی و یک بازی در راستای پرورش تفکر مدیریتی است که در پایان هر بازی نموداری از عملکرد و میزان استعداد نفرات مشارکت کننده در بازی به صورت جداگانه به خانواده هر کودک یا نوجوان داده خواهد شد.

علیرضا حاتمی، مدیر روابط عمومی اسنوا نیز گفت: مسیر ما در اسنوا واضح است. آنچه در آینده باید ساخته شود، از همین امروز به دنبال اجزای سازنده آن باید باشیم و منابع انسانی مستعد، از ارکان آن است. بنابراین اسنوا از رویدادهای مختلفی در سنین و با شیوه‌های مختلفی، همواره حمایت کرده تا دسترسی خود به این منبع استراتژیک را بهبود دهد.

چنین رویدادهایی به اسنوا اجازه خواهد داد، علاوه بر تشخیص فاصله‌های ارتباطی میان خود و نسل‌های بعدی، اهمیت و اولویت مهارت‌های مورد نیاز آینده را شناسایی کرده و آمادگی بیشتری برای انعطاف در عملیات‌های خود را پیدا کند.

اشتراک‌گذاری