جشنواره فروش تابستانی۱۴۰۰ با کارت تخفیف خرید

جشنواره تابستانی 1400 از روز یکشنبه 20 تیرماه در سراسر کشور آغاز و به مدت محدود ادامه دارد.

چنانچه خریداران در مدت زمان برگزاری جشنواره نسبت به خرید و نصب محصولات اقدام نمایند، از کارت تخفیف برای خرید بعدی خود می توانند استفاده کنند. این جشنواره شامل محصولات تلویزیون‌های هوشمند، یخچال و ماشین لباسشویی است.

محبوبه کرمانی، رئیس برگزاری جشنواره در این رابطه گفت: خریداران به منظور استفاده از گارانتی محصول، با مرکز تماس مشتریان گروه انتخاب از طریق شماره ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یا ۱۶۹۹ بدون پیش شماره از سراسر کشور تماس و درخواست نصب محصول خود را اعلام نمایند.
کرمانی مهلت فعالسازی کارت تخفیف را تا ۴۸ ساعت پس از نصب محصول اعلام کرد و گفت: مهلت اعتبار کارت تخفیف تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

رئیس جشنواره، در ادامه گفت: مشتری پس از خرید محصول مورد نظر خود از فروشگاه با واحد خدمات جهت نصب محصول تماس خواهد گرفت. سرویس‌کاران پس از مراجعه و نصب محصول، فاکتور خرید را چک و به خریدار کارت تخفیف را ارائه خواهند کرد.

کرمانی با اشاره به این که نحوه فعال‌سازی کارت به صورت کامل نیز در پشت کارت توضیح داده شده است، گفت: پس از فعال شدن کارت تخفیف، خریداران با مراجعه به فروشگاه‌ها از تخفیف در خرید دوم خود می توانند استفاده کنند.

محصولسایزکد مدلمناطق عادیمناطق ویژه
تلویزیون50"SUD-50SA6403,000,0004,000,000
تلویزیون50"SSD-50SA640U3,000,0004,000,000
تلویزیون50"SSD-50SA620U3,000,0004,000,000
تلویزیون50"SSD-50SA630U3,000,0004,000,000
تلویزیون55"SSD-55SA620UL5,000,0006,500,000
تلویزیون55"SSD-55SA640U5,000,0006,500,000
تلویزیون55"SSD- 55SA640UL5,000,0006,500,000
تلویزیون55"SSD-55SA630U5,000,0006,500,000
تلویزیون65"SSD-65SA620U20,000,00025,000,000
تلویزیون75"SSD-75SA660U35,000,00040,000,000
ساید بای سایدگالری متوسطSN8-3320GW25,000,00035,000,000
ساید بای سایدگالری متوسطSN8-3320SS25,000,00035,000,000
ساید بای سایدگالری بزرگSN8-3350GW25,000,00035,000,000
ساید بای سایدگالری بزرگSN8-3350SS25,000,00035,000,000
ساید بای سایدهایپر متوسطS8-2322GW20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهایپر متوسطS8-2322SS20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهایپر بزرگS8-2352GW20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهایپر بزرگS8-2352SS20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهارمونی متوسطSN8-2340GW20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهارمونی متوسطSN8-2340SS20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهارمونی کوچکSN8-2261GW20,000,00030,000,000
ساید بای سایدهارمونی کوچکSN8-2261SS20,000,00030,000,000
یخچال و فریزرکویین یخچالSN6-0190SW10,000,00010,000,000
یخچال و فریزرکویین یخچالSN6-0190TI10,000,00010,000,000
یخچال و فریزرکویین فریزرSN5-0190SW10,000,00010,000,000
یخچال و فریزرکویین فریزرSN5-0190TI10,000,00010,000,000
یخچال و فریزر250SN4-0250TI10,000,00010,000,000
یخچال و فریزر250SN4-0250SW10,000,00010,000,000
یخچال و فریزر261SN4-0261LW10,000,00010,000,000
یخچال و فریزر261SN4-0261TI10,000,00010,000,000
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta 8KGSWM-84506
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta 8KGSWM-84508
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta Plus 8KGSWM-84518
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta Plus 8KGSWM-84516
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta Plus 8KGSWM-94536
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta Plus 8KGSWM-94538
ماشین لباسشویی اتوماتیکOcta Plus 8KGSWM-94537
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony SlimSWM-71121
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony SlimSWM-71125
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony SlimSWM-71120
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony SlimSWM-71123
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony UBSWM-71200
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony UBSWM-71204
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony UBSWM-71201
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony InverterSWM-72304
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony InverterSWM-72301
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony InverterSWM-72300
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony Inverter SWM-82300
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony Inverter SWM-82301
ماشین لباسشویی اتوماتیکHarmony Inverter SWM-82304
ماشین لباسشویی اتوماتیکWash in WashSWM-84606
ماشین لباسشویی اتوماتیکWash in WashSWM-84608
اشتراک‌گذاری