آزمایش سامانه پاسخگویی آنلاین

بخش پاسخگویی آنلاین اسنوا در دو بخش اجتماعی و سایت به صورت آزمایشی راه اندازی شد هرچند ساعات آن همچنان در بازه تعریف شده اداری قرار دارد اما به دنبال اتصال آن به خدمات 24 ساعته بدون وقفه خود است.

در حال حاضر پاسخگویی خدمات در شبکه های اجتماعی در حیطه اینستاگرام قرار داشته و مشاوره در خصوص فروش محصولات در سایت نیز به صورت چت متنی فعال است هرچند توییتر و لینکدین نیز فعالیت ها را انعکاس می دهند اما هنوز در حیطه پاسخگویی قرار ندارد.

سامانه پاسخگویی آنلاین به عنوان مکمل فعالیت های مشاوره و خدمات فعال شده است و بخشی از پروژه community اسنوا خواهد بود. سیستم های پرسش و پاسخ و همچین توسعه سیستم سوالات متداول از بخش های دیگری است که به زودی فعال خواهد شد.

علیرضا حاتمی مدیر روابط عمومی اسنوا در خصوص این پروژه گفت: ما درک می کنیم که انتظارات مشتریان ما متفاوت از گذشته است. ابزارهای ارتباطی ارتقا یافته اند و مخاطبان نیز با انتظارات را با ابزارهای جدید منطبق کرده اند. بنابراین ما نیز به دنبال تحول در نوع ارتباطات خود هستیم.

وی ادامه داد: این مسیر آزمایشی به ما نشان خواهد داد که تا چه اندازه در خصوص شناخت نیاز مخاطبان خود در این حوزه دقیق بوده ایم و گام های بعدی ذیل این بازخورد ادامه خواهد یافت.